مقالات

مطالعه تطبیقی رضایت مشتریان

رضایتمندی مشتریان، مقایسه تطبیقی وضعیت ایران با کشورهای توسعه‌یافته

مفهوم و رویکرد سنجش و اندازه‌گیری رضایتمندی مشتریان در ایران سابقه‌ای تقریباً بیست ساله دارد.مفهومی که در حال حاضر نیز در صنایع مختلف به صورت نامتقارن جاری‌سازی گردیده است. در…
ادامه مطلب
اندازه گیری رضایت مشتریان

پنج اشتباه رایج در اندازه گیری رضایت مشتریان

مقالات
بدون دیدگاه
پنج اشتباه رایج در اندازه‌گیری رضایت مشتریان با وجود انتشار مقالات علمی متعدد در زمینه اندازه‌گیری رضایت مشتریان، همچنیان مفهوم میزان رضایت مشتریان در دهه‌های اخیر دچار تغییر خاصی نشده…
ادامه مطلب
فهرست