خدمات مرکز تماس

خدمات مرکز تماس

خدمات مشاوره و آموزش

خدمات مشاوره و آموزش

تحقیقات بازار

تحقیقات بازار

بازاریابی محصولات و خدمات

بازاریابی محصولات و خدمات

تحقیقات بازار

تحقیقات بازار یکی از عوامل مهم رقابت بین شرکت‌ها به حساب می‌آید. مبنای رقابت در بازار با شناخت دقیق مشتریان می‌تواند تغییر کند. با بهره‌گیری از تحقیقات بازار می‌توان اطلاعات جمع‌آوری شده را بررسی نمود و با تحلیل آنها نیاز بازار و پارامترهای رقابت در بازار را تعیین نمود. تحقیقات بازار شامل دو روش کیفی و کمی می‌شود.

جمع‌آوری اطلاعات

یکی از بخش‌های اصلی در هر کار پژوهشی جمع‌آوری اطلاعات است. هرچقدر این‌کار به درستی انجام شود، تجزیه و تحلیل داده‌ها با سرعت و دقت مناسب انجام خواهد شد.

گاهی در انجام تحقیقات نیازی به بدست آوردن اطلاعات جدید نیست و صرفا می‌توان از اطلاعات و اسناد موجود استفاده نمود.

روش­‌های  کمی

در این نوع از تحقیقات، از روش‌هایی استفاده می‌شود که بتوان نتایج را اندازه‌گیری کرد. این روش‌ها بر پایه تحقیقات میدانی (یا پیمایشی) قرار دارد که اغلب از نمونه‌هایی با حجم مناسب که بر اساس مؤلفه‌ای اصلی کلاس‌بندی شده‌اند، استفاده می‌شود.

روش‌­های کیفی

تحقیق کیفی عبارت از مجموعه فعالیت‌هایی (چون مشاهده، مصاحبه و شرکت گسترده در فعالیت‌های پژوهشی) که هرکدام به‌نحوی محقّق را در کسب اطلاعات دست اول، درباره‌ی موضوع مورد تحقیق یاری می‌دهند. بدین‌ترتیب، از اطلاعات جمع‌آوری شده، توصیف‌های تحلیلی، ادراکی و طبقه‌بندی‌شده حاصل می‌شود.

تحقیقات بازاریابی

فرآیندی که بخش‌های مختلف کسب‌‍وکار از جهت فعالیت‌های بازاریابی مورد بررسی قرار می‌گیرند. همچنین به وسیله تحقیقات بازاریابی می‌توانید تمام تاکتیک‌ها و استراتژی‌های بازاریابی شرکت را شناسایی یا بهینه‌سازی نمایید.

پر واضح است که پرسش‌نامه تحقیقات بازاریابی به بررسی مسائل بازاریابی و پرسش‌نامه تحقیقات بازار برای بررسی بازار اجرا می‌شود.

استراتژی بازاریابی

تدوین یک برنامه منظم و قابل فهم که مسیر اجرایی همه اهداف بازاریابی را پوشش دهد، استراتژی بازاریابی گفته می‌شود. در این استراتژی مشخص می‌شود که سازمان باید بر کدام بازار و محصول خود متمرکز شود.

بازاریابی محصول

فرآیند معرفی و وارد نمودن یک محصول به بازار هدف را بازاریابی محصول می‌گویند. این فرآیند صرفا با ورود محصول به بازار اتمام نمی‌یابد. باید این پروسه با تعامل بیشتر با مشتریان همواره ادامه یابد. به همین دلیل آگاهی مشتریان نسبت به محصول جدید بسیار اهمیت دارد.

بازاریابی خدمات

بازایابی خدمات بر مبنای رابطه و ارزش است. با افزایش اهمیت خدمات در اقتصاد جهانی، بازاریابی خدمات به موضوعی تبدیل شده است که باید به طور جداگانه مورد مطالعه قرار گیرد. خدمات بازاریابی به دلیل ویژگی‌های منحصر به فرد همواره به عنوان دغدغه شرکت‌ها محسوب می‌گردد.

فهرست