[us_page_title align=”center” description=”1″]
مطالعه تطبیقی رضایت مشتریان

رضایتمندی مشتریان، مقایسه تطبیقی وضعیت ایران با کشورهای توسعه‌یافته

مقالات
بدون دیدگاه
مفهوم و رویکرد سنجش و اندازه‌گیری رضایتمندی مشتریان در ایران سابقه‌ای تقریباً بیست ساله دارد.مفهومی که در حال حاضر نیز در صنایع مختلف به صورت نامتقارن جاری‌سازی گردیده است. در…
ادامه مطلب
فهرست