کلینیک محصول

کلینیک محصول نوعی از تحقیقات بازاریابی است که با هدف شناخت نظرات مشتریان از محصولات و خدمات جدید و یا قدیم شرکت انجام می‏‌گیرد.

كلینیك محصول درصدد یافتن نظرات مشتریان با در نظر گرفتن همه اصول مربوط به تحقیق بازار است. در كلینیك محصول، محصولات شركت در معرض بازدید مشتریان احتمالی قرار می‌گیرد و آن‌ها نسبت به محصولات و خدمات شركت اظهارنظر می‌كنند.

اهداف کلینیک محصول:

 • دریافت اطلاعات مشتریان و دستیابی به تقسیم بازار
 • شناسایی ویژگی محصولات ایده‌آل از نگاه مشتریان
 • بررسی رفتار خرید
 • تحلیل ماتریسSWOT (نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدید) محصولات شركت
 • مقایسه محصولات شركت با رقبا
 • ارزیابی ترجیحات خرید و قدرت برند در ذهن مشتریان
 • ارزیابی روش‌های فروش و توزیع موثر محصولات
 • قیمت‌گذاری محصولات براساس رفتار بازار
 • موثرترین روش‌های ترویجی و تبلیغی
 • دریافت اطلاعات احساسی مشتریان
 • تمایل به خرید
 • پیش‌بینی تقاضا

    در کلینیک محصول اصول مربوط به روش‌های تحقیقی علمی باید رعایت شود؛ اصولی نظیر طراحی پرسشنامه‌های استاندارد، نمونه‌گیری‌های علمی، تحلیل‌های علمی و … .

اجرای كلینیك محصول نیازمند تیم‌های كارآمد است كه تخصص‌های لازم در زمینه‌های بازاریابی، آمار، روش تحقیق و روانشناسی را دارا باشند.

استفاده از نتایج كلینیك نیازمند تحلیل‌های پیچیده‌ای است كه جز با مهارت و تجربه حاصل نخواهد شد.

کلینک محصول را در چند مقطع و با اهداف مشخصی می توان انجام داد:

 • مقطع اول: پیش از طراحی محصول
 • مقطع دوم: پس از طراحی اولیه
 • مقطع سوم: ساخت محصول نهایی، پیش از عرضه به بازار شامل روش‌های فروش، روش جذب مشتریان، روش‌های ترویج و تبلیغ و سایر مواردی مربوط به فروش محصول
 • مقطع چهارم: پس از ارائه محصول به بازار