مطالعه‌ی بازار 

همه شرکت‌ها و سازمان‌ها در نوعی خاص از بازار حضور و فعالیت دارند.

این بازار شامل مشتریان فعلی یا بالقوه، رقبا و سایر فعالین بازار می‌شود.

بنابراین بازار محیط پیچیده‌ای است که شما باید پیوسته در مورد آن تحقیق کنید و مطالعه بازار امری ضروری برای ادامه فعالیت شماست.

این شرکت قادر است خدمات زیر را در این حوزه ارائه نماید:

بخش بندی بازار Market Segmentation

    بخش‌بندی بازار یا تقسیم‌بندی بازار فرآیند تقسیم کردن مشتریان بالقوه به گروه‌ها یا بخش‌های کوچکتر با ویژگی‌های مشخص است.

به این ترتیب، هر بخش از بازار از مشتریانی تشکیل می‌شود که دارای خصوصیات مشترکی هستند و به استراتژی‌های بازاریابی واکنش مشابهی نشان می‌دهند. بعضی از سازمان‌ها، بازار را بخش‌بندی می‌کنند تا بتوانند بخش یا بخش‌هایی را گزینش کنند که برای عرضه محصولاتشان مناسب باشد و هدف برخی دیگر، طراحی و عرضه محصولات یا برنامه‌های بازاریابی متناسب با خواسته‌های بازار هدف است.

بررسی و آنالیز قیمتی  Pricing

    ارائه محصولات بهتر نسبت به سایر رقبا و استفاده از گام‌های صحیح در انتخاب استراتژی برای رسیدن به موقعیت مطلوب در مقابل رقبا، جزء اصول مهم برای رسیدن به سودآوری در مدل کسب و کار می‌باشد؛ بنابراین یک بنگاه باید قادر به قیمت‌گذاری محصولاتش به‌گونه‌ای باشد که بتواند درآمدهایی متناسب با ارزش ارائه شده به مشتری بدست آورد و به این ترتیب موقعیتش را نسبت به مشتریان، کالاهای مکمل، رقبا و تازه واردان بالقوه حفظ نماید. قیمت‌گذاری مهم‌ترین جزء از مدل کسب و کار می‌باشد و تصمیمات در مورد آن تأثیر زیادی بر روی سودآوری بنگاه به همراه دارد.

بررسی سهم بازار Market Share

    سهم بازار، درصد فروش یک شرکت در یک دوره زمانی مشخص در بازار است.

افزایش و کاهش سهم بازار توانایی یک شرکت در رقابت در بازار را تعیین می‌کنند. هرچه میزان تقاضا در بازار افزایش یابد شرکتی که سهم خود را در بازار ثابت نگه داشته است نیز با افزایش سهم روبه رو خواهد شد.

بنابراین می‌توان گفت شرکتی که سهم خود را در بازار حفظ می‌کند سریع‌تر و بیشتر از رقبا درآمد خواهد داشت.