ارزش درک شده

مفهوم ارزش درک شده  مشتری به‌عنوان عنصری اساسی در استراتژی رقابتی شرکت‌ها می‌باشد.

واژه ارزش مشتري در ادبيات بازاريابي به این صورت تعريف شده است: ارزشي كه يك شركت براي مشتريان خود فراهم مي‌كند.

وقتي اين ارزش بهتر و بالاتر از ارزش پيشنهادي رقباي سازمان باشد فرصت موفقيت و حفظ موقعيت رقابتي سازمان در بازار فراهم مي‌شود.

اين مفهوم به عنوان ادراك مشتري از مزايايي كه از محصول يك شركت به دست مي‌آورد و هزينه‌هاي پولي و غيرپولي كه براي به دست آوردن اين مزايا از دست می‌دهد تعريف شده است.

هدف از بررسی این مبحث، بررسی میزان ارزش خدمات یا محصولات ارائه شده توسط شرکت‌ها با استفاده از یک مدل جامع است که شاخص‌های مختلف تأثیر‌گذار بر میزان ارزش درک‌شده ی خدمات یا محصولات شرکت توسط مشتری را مشخص می‌­کند.

مسلماً میزان ارزش درک شده می­‌تواند بر میزان رضایت مشتری از خدمات یا محصولات مذکور تأثیرگذار باشد و مزیت رقابتی به شرکت‌ها نسبت به رقبایش ارائه دهد، همچنین سبب می‌گردد در هزینه‌های بازاریابی شرکت صرفه‌جویی به عمل آید.